Hur ser det ut i hästens mun?

Hästens muns första uppgift är att tugga mat. Det finns inget naturligt utrymme för bett i hästens mun. Bettet kommer alltid ligga an mot tunga, övriga munslemhinnor, kinder och ev tänder. Om ett bett inte är optimalt utprovat och ligger rätt i munnen ökar risken för att det kommer slita och nöta på hästens tänder och mjukdelar.

För att lära känna din hästs mun och försöka förstå dess förutsättningar för bett kan Du titta in i lanområdet och munnen.

OBS! Om Du känner dig osäker - utför alltid detta med en kunnig instruktör eller med Din veterinär eller mycket hästkunnig person. 

Lägg märke till hur stor tunga hästen har och om den väller ut, bara är normal eller känns tunn och smal

Rispa lite med nageln på hästens tunga för att se hur hästen beter sig. Gör den en häftig släng uppåt eller rycker till så kan den vara tungkänslig. 8-10 % av alla hästar är tungkänsliga mer eller mindre enligt Bomber.

Titta upp i gommen och bilda Dig en uppfattning om gommen är välvd eller rak. Detta har stor betydelse för hur mycket bett Du får plats med och vilken modell (mundel) som lämpar sig bäst för just DIN häst

Titta även på räfflorna i gomtaket om de är utstickande och hur mycket utrymme som finns mellan dem (detta kan ha stor betydelse för val av mundel)

Känn med fingret på räfflorna och bedöm hur känslig din häst är där

Bedöm hur mycket plats det finns mellan hästens tunga och gommen. Det är nämligen där Du ska stoppa in Ditt bett... Basera ditt val av tjocklek på bett på din uppskattning här

Känn med tummen och pekfingret hur tjocka kinder din häst har och hur stora skinnflikarna är på insidan av kind och på lanerna framför tänderna. Dessa hudflikar kan ofta klämmas mellan bett o tänder. Därför måste man anpassa bettläge, mundel och handen efter detta annars blir det problem med kommunikationen och hästen kan börja "fly" om den blir klämd eller får ont eller känner obehag. Känn efter om Du känner några Vargtänder. Kontrollera din hästs mun historia bakåt i tiden om Du inte ägt den så länge.

Undersök försiktigt med ditt finger på insidan av kinden om det finns gamla (eller färska) vävnadsförändringar (ärr) efter skador. Även på tungan. Lägg noga märke till var eventuella förändringar finns och fundera över reaktioner du får från din häst vid olika sorters arbete och med olika bett och nosgrimmor. Detta har mycket stor betydelse också för hur er kommunikation fungerar

Sätt tummarna i mungiporna på din häst framifrån och se om de är lika höga. Är de fysiskt ojämna i höjd - anpassa sidostycken o bett efter ev skevhet. Detta kan göra en stor skillnad för hästen. Fundera över om lägre mungipans sida är svårare att få hästen lösgjord i och komma fram till ett bra stöd på bettet eller hur din häst egentligen funkar i arbete.

Anpassa bett och träns efter Din hästs fysiska förutsättningar !
Gör Du detta ökar chanserna till en mer nöjd, samarbetsvillig och tillfreds häst !

Hästens tänder

I hästens mun finns det fyra olika typer av tänder; framtänder (incisiver), kindtänder (premolarer, molarer), vargtänder, hingsttänder (canintand).

En normal häst har sex framtänder (incisiver). Dessa är först mjölktänder som fälls och sedan kommer 6 permanenta. Kindtänderna är av två olika typer: Premolarer (4 st) och Molarer (3st). De sistnämnda sitter längst in högst upp. Sen finns det Hingständer (canintänder) som sitter i mellanutrymmet (lanområdet) men inte kommer fram och blir synliga på alla hästar. Slutligen finns det även de s k Vargtänderna. De kommer heller inte alltid fram på alla men tandunderlagen framför de främsta Premolarerna kan störa mycket när hästen börjar utbildas och ridas med bett.

Tänder som stör hästen vid korrekt betsling bör tas bort (vargtänder framförallt). De kan finnas både i över o underkäke. Det är vanligt att man opererar bort vargtänder på hästar. Rådgör med Din veterinär. Stör "betarna" (hingständerna) för mycket kan även de tas bort. Men det är inte lika vanligt

Skarpbett (vassa kanter på utsidan av tänder) kan behöva åtgärdas och raspas om det ger sår i kinderna. Dock ska man vara försiktig med att göra för mycket för då stör man hästen i munnen i onödan.
Lär känna Din häst o dess förutsättningar - det är bästa sättet att grunda för en god betsling och anpassning av träns, bett o nosgrimma samt hand och därmed din kommunikation med Din häst.

AC Production © 2013
Bombers Bits, Hemmesta Dalväg 31, 139 30  Värmdö
0768-650 430
info@bombersbits.se